Käyttöehdot

1. Palveluun ei saa rekisteröityä blogit, jotka sisältävät lainvastaista, väkivaltaista, pornografista tai muuten kyseenalaista sisältöä.


2. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden poistaa käyttäjiä tai blogeja sivustoltaan, mikäli kokee käyttäjän tai blogin rikkovan sisältöä koskevia sääntöjä, tai mikäli käyttäjä toimii muuten asiattomasti.


3. Joutuessaan poistamaan käyttäjän tai blogin sivustolta, palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta informoida asianomaista.


4. Käyttäjällä on oikeus rekisteröidä palveluun vain itse omistamansa blogi, tai blogi, jonka omistajalta hän on erikseen saanut luvan. Tarvittaessa käyttäjän on todistettava palveluntarjoajalle olevansa rekisteröimänsä blogin omistaja tai saamansa lupa blogin omistajalta.


5. Käyttäjä luovuttaa palvelun tarjoajalle oikeuden hyödyntää sivustonsa feediä, sekä on vastuussa siitä, että annettu feedi on hänen omistamansa blogin feedi, tai hänellä on muuten blogin omistajan lupa käyttää feediä. Tarvittaessa käyttäjän on todistettava palvelun tarjoajalle olevansa rekisteröimänsä blogin feedin omistaja tai saamansa lupa blogin omistajalta feedin käyttämiseen.


6. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa käyttöehtoja milloin tahansa tästä erikseen ilmoittamatta.


7. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa palvelua, osia palvelusta tai lopettaa palvelun ylläpitämisen kokonaisuudessaan.


8. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa sivusto käytöstä myös väliaikaisesti.